Regelverk

Gjeldende regelverk for luftdyktighet i norsk forsvarssektor, inklusive EMARs og deres AMS & GM adoptert for bruk i Norge, er publisert på siden Regulationswww.maanor.no.