Forsvarsdepartementet logo_1920x1080

Meld. St. 17 (2020-2021) - Samarbeid for sikkerhet

Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar.

Regelverk

Gjeldende regelverk for luftdyktighet i norsk forsvarssektor, inklusive EMARs og deres AMS & GM adoptert for bruk i Norge, er publisert på siden Regulationswww.maanor.no.