Organisasjon og ledelse

Forsvarsmateriell er en av fire etater i forsvarssektoren. Vi har cirka 1450 medarbeidere.

Ledelse

Forsvarsmateriells ledergruppe består av følgende personer under ledelse av
direktør Gro Jære.
Gro Jære3

Gro Jære

Direktør

Jan-Helge-Pettersen-arkivfoto
Jan Pettersen
direktør Organisasjon og fellestjenester
oystein-Sorboe-fotoarkiv
Øystein Sørbø
økonomidirektør
Tore_Kvalvik
Tore Kvalvik
investeringsdirektør (kst), oberst
2015-Jonny-Otterlei-arkivfoto
Jonny Otterlei
teknisk direktør
Øyvind Kvalvik
Øyvind Johan Kvalvik
sjef Landkapasiteter, brigader
Stein Håvard Bergstad
Stein Håvard Bergstad
sjef Maritime kapasiteter, flaggkommandør
Jarle Nergaard
Jarle Nergård
sjef Luftkapasiteter, brigader
Eiliv Ofigsbø
Eiliv Ofigsbø
direktør IKT-kapasiteter
Tord Aslaksen
Tord Aslaksen
Sjef Kampflyavdelingen (m), oberst
Ann Merete Ranum
Ann Merete Ranum
direktør Program Mime/MAST (kst)

Organisasjon

Forsvarsmateriells organisasjon består av to stabsavdelinger, to fagavdelinger og seks leveranseavdelinger. Kampflyprogrammet og programorganisasjonen Mime/MAST er midlertidige avdelinger som rapporterer direkte til direktøren. 
orgkart-ledelsen_hjemmeside_medKampfly og internrevisjon_okt2021_norsk