Organisasjon og ledelse

Forsvarsmateriell er en av fire etater i forsvarssektoren. Vi har cirka 1450 medarbeidere.

Ledelse

Forsvarsmateriells ledergruppe består av følgende personer under ledelse av direktør Gro Jære.
Gro Jære3

Gro Jære

Direktør

Jan-Helge-Pettersen-arkivfoto
Jan Pettersen
direktør Organisasjon og fellestjenester
oystein-Sorboe-fotoarkiv
Øystein Sørbø
økonomidirektør
Øyvind Kvalvik
Øyvind Johan Kvalvik
investeringsdirektør, generalmajor
2015-Jonny-Otterlei-arkivfoto
Jonny Otterlei
teknisk direktør
Tomas Beck
Tomas Beck
sjef Landkapasiteter, brigader
Stein Håvard Bergstad
Stein Håvard Bergstad
sjef Maritime kapasiteter, flaggkommandør
Jarle Nergaard
Jarle Nergård
sjef Luftkapasiteter, brigader
Eiliv Ofigsbø
Eiliv Ofigsbø
direktør IKT-kapasiteter
Catherine Devold
Cathrine Devold
direktør Program Mime/MAST

Organisasjon

Forsvarsmateriells organisasjon består av to stabsavdelinger, to fagavdelinger og fem leveranseavdelinger. 
orgkart-ledelsen_hjemmeside_2022_norsk