Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på noen av spørsmålene vi mottar fra de som vil søke jobb hos oss.

Hva er sikkerhetsklarering?

De fleste stillinger i Forsvarsmateriell krever at man må kunne sikkerhetsklareres. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) innhenter personkontrollopplysninger for samtlige klareringssaker i Norge. Les mer om sikkerhetserklæringsprosessen her.

Hvordan blir man sikkerhetsklarert?

Du fyller ut Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) personopplysningsblankett og leverer til din nærmeste leder. Her kan du laste ned personopplysningsblanketten.

Hvorfor jobber det militære i en sivil etat?

Forsvarsmateriell har rundt 500 militære stillinger og rundt 900 sivile stillinger fordelt rundt på de forskjellige kapasitetene og avdelingene. 

Kompetanse, og ikke personellkategori, skal være styrende i sektorens ansettelsesprosesser. Det er de funksjonelle krav til stillingen som definerer hvorvidt personellet skal tilsettes sivilt eller militært. Den militære profesjonskompetansen skal først og fremst prioriteres til de funksjoner som er knyttet til Forsvarets kjerneoppgaver. Av dette følger det at sivil kompetanse skal benyttes i den utstrekning det er mulig og operativt hensiktsmessig. Forsvarsmateriell vil både ha behov for personell med militær profesjonskompetanse og kompetanse fra det sivile samfunn.

Hva er forskjellen på militær og sivil søknadsprosess?

Forsvarsmateriell har en rekrutteringsprosess som er nesten identisk for sivil og militær rekruttering.

Kan man sende en åpen søknad?

Det er dessverre ikke anledning til å sende åpne søknader til Forsvarsmateriell.
 

Klikk her for å se alle våre ledige stillinger.