Å skape positive endringer som bidrar til å bevare planeten vår er ingen lett oppgave. Vi trenger at alle er med og drar lasset, derfor er vi opptatt av å sette medarbeiderne våre i fokus. 

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. De skal føle seg trygge og verdsatt. Vi jobber aktivt med kompetanseheving og opplæring, som er nøkkelen til utvikling av etaten og av medarbeiderne. 

Vi jobber også aktivt for mangfold, likestilling og ikke-diskriminering. Et ledd i dette arbeidet er å øke kvinneandelen i lederstillingene våre, og vi har et mål om å få opp kvinneandelen vår generelt til minst 40 prosent. 

At vi får og beholder de beste medarbeiderne er noe av det viktigste vi gjør for en bærekraftig utvikling av virksomheten vår. 

Ansvarlig styring 

Vi forvalter betydelige verdier på samfunnets vegne, og gjennomfører store anskaffelser både nasjonalt og internasjonalt. En av ambisjonene våre er derfor å være i front når det gjelder god forretningsskikk. Vi skal ha god styring over de økonomiske ressursene vi forvalter, og vi skal sikre grunnleggende krav til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og antikorrupsjon i leverandørkjedene våre. 

Smilende kvinne foran et jagerfly
Foto: Forsvarsmateriell

Redusere negativ klima- og miljøpåvirkning 

Rundt 80 prosent av forsvarssektorens negative klimapåvirkning er indirekte og kommer blant annet fra materiellet vi skaffer til sektoren. 

Derfor jobber vi aktivt med å styrke innkjøpsmakten vår og påvirke markedet i en mer klima- og miljøvennlig retning. 

Investeringene vi gjør nå skal fungere i et samfunn der tilgangen på energi og råvarer kommer til å være lavere enn den er i dag. Derfor må vi gjøre smarte investeringer, legge til rette for gjenbruk og sirkulærøkonomi og jobbe tett med industrien og markedet for å sikre de beste løsningene for forsvaret og for planeten vår. 

Forsvarssektorens klima- og miljøstrategi viser retning i klima- og miljøarbeidet vårt og vi jobber tett sammen med Forsvaret, Forsvarsbygg og Forsvarets forskningsinstitutt for å nå målene våre. 

De nye kystvaktfartøyene i Jan Mayen-klassen som vi har skaffet til Forsvaret er et eksempel på godt samarbeid med industrien som har gitt fordeler for både miljøet og den operative evnen. 

Fartøyene har en utforming som reduserer motstanden og som dermed reduserer behovet for drivstoff.  I tillegg utnytter fartøyene restvarme og har minimert energiforbruk. 

Kystvavktfartøy i stille fjord som speiler seg i vannet
De nye kystvaktfartøyene i Jan Mayen-klassen har en forbedret klima- og miljøprofil. Foto: Audbjørg Lippert

 

Bærekraft må være en integrert del av alt vi gjør

Her er våre fokusområder innen bærekraft: 

 

Forsvarsmateriell skal: 

  • Redusere klima- og miljøavtrykk 
  • Sikre kompetanseheving og opplæring av våre ansatte 
  • Sikre et likestilt og mangfoldig arbeidsmiljø, fritt for diskriminering 
  • Sikre ansvarlige leverandørkjeder 
  • Anskaffe materiell som er trygt å bruke og tilpasset brukernes behov 
Forsidebilde aug22_1920x1080
Vårt arbeid med bærekraft er tett knyttet opp mot våre etiske retningslinjer og vårt samfunnsansvar

Vil du lære mer om vårt bærekraftarbeid?

Aktuelle artikler