25 feb

Resepsjonist

Sted: Oslo Enhet: Avdeling for Organisasjon og fellestjenester
25 feb

Controller/rådgiver

Sted: Kjeller Enhet: Materiellavdelingen
25 feb

Analytiker/rådgiver

Sted: Kjeller Enhet: Materiellavdelingen
25 feb

Overingeniør innen bekledning og utrustning

Sted: Kolsås Enhet: Felleskapasiteter
26 feb

Teknisk saksbehandler SAP

Sted: Ramsund Enhet: Maritime Kapasiteter
26 feb

Avtaleforvalter

Sted: Kolsås Enhet: IKT-kapasiteter
27 feb

Leder leveransestrøm

Sted: KOLSÅS Enhet: Program Mime og MAST
3 mar

Informasjonsrådgiver

Sted: Oslo Enhet: Materiellavdelingen
3 mar

Tekniske inspektører - maritim elektro

Sted: BERGEN Enhet: Maritime Kapasiteter
3 mar

Senior Risk Manager

Sted: KOLSÅS Enhet: Program Mime og MAST
3 mar

Programarkitekt Mime

Sted: KOLSÅS Enhet: Program Mime og MAST
3 mar

Risk Manager

Sted: KOLSÅS Enhet: Program Mime og MAST
3 mar

Senior Programarkitekt Mime

Sted: KOLSÅS Enhet: Program Mime og MAST
4 mar

Overingeniør - Teknisk saksbehandler elektroniske systemer

Sted: Ramsund Enhet: Maritime Kapasiteter
10 mar

Sjefsarkitekt

Sted: KOLSÅS Enhet: Program Mime og MAST
10 mar

Programsikkerhetsleder

Sted: KOLSÅS Enhet: Program Mime og MAST
10 mar

Ingeniør innen kampteknologi

Sted: Bergen Enhet: Maritime Kapasiteter
10 mar

Advokat eller advokatfullmektig

Sted: Oslo Enhet: Investeringsavdelingen
10 mar

Advokat eller advokatfullmektig

Sted: Oslo Enhet: Investeringsavdelingen
10 mar

Ressursplanlegger

Sted: BERGEN Enhet: Maritime Kapasiteter
10 mar

Senior teknisk inspektør og tekniske inspektører

Sted: BERGEN Enhet: Maritime Kapasiteter
10 mar

Koordinator for driftsstøtte - maritim minekrig

Sted: BERGEN Enhet: Maritime Kapasiteter
10 mar

Prosjektleder modifikasjoner

Sted: BERGEN Enhet: Maritime Kapasiteter
10 mar

Ingeniør mission support

Sted: Kjeller Enhet: Luftkapasiteter
10 mar

Systemkoordinator maritimt materiell FS undervann

Sted: BERGEN Enhet: Maritime Kapasiteter
10 mar

ILS-koordinator

Sted: Ramsund Enhet: Maritime Kapasiteter
10 mar

HR rådgiver

Sted: Kjeller Enhet: Avdeling for Organisasjon og fellestjenester

Spørsmål og svar for jobbsøkere

De vanligste spørsmålene vi får i forbindelse med rekruttering, handler om sikkerhetsklarering, søkeprosessen og arbeidshverdagen i Forsvarsmateriell.

Få svar på praktiske spørsmål