Studenter og nyutdannede

Hvis det er viktig for deg med meningsfulle og spennende arbeidsoppgaver; da er Forsvarsmateriell et riktig sted for deg. Så bare les videre, du.

2018-09-19-karrieredager-Tromsø-Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell bidrar til at Forsvaret kan beskytte landet vårt. Gjennom det vi gjør på jobb er vi med på å beskytte dem som beskytter oss. Det er nemlig Forsvarsmateriell som har ansvaret for at alt militært materiell er trygt og sikkert å bruke. Det kaller vi å forvalte materiellet. 

Det er også Forsvarsmateriell som anskaffer alt til Forsvaret. Forsvarets kvinner og menn skal ha best mulig utrustning når de er på jobb under skarpe oppdrag eller i den jevne hverdag.

Og til slutt, når materiellet er blitt for gammelt, så er det vårt ansvar å avhende materiellet. Det er er våre tre hovedoppgaver - vi kaller dem våre tre hovedprosesser.

For å lykkes med dette trenger vi ansatte med høy kompetanse på militær teknologi. I en rekke tilfeller, for eksempel innen IKT, også ikke-miltær teknologi.

Vi er alltid på utkikk etter kollegaer med høy kompetanse og nye ideer.

Hos oss har vi både sivile og militære ansatte, og du finner fageksperter innen alle kategorier og studieretninger.

Du vil få mulighet til å jobbe med det siste innen ulike teknologiområder, og med noen av de mest krevende anskaffelsesprosessene som gjøres i forsvarssektoren i dag. Det er mange som kan bidra til å beskytte landet vårt; også jurister, økonomer, saksbehandlere og ingeniører.

Våre medarbeidere har ulik bakgrunn, men felles for dem alle er at de brenner for faget sitt og er svært motiverte for å løse de utfordringene Forsvarsmateriell står overfor. Vi er alltid på utkikk etter kollegaer med høy kompetanse og nye ideer. Som person har du faglig integritet, du er nysgjerrig, en god lagspiller og du har et ønske om å bidra til at vi leverer og utvikler oss.

Som ansatt i Forsvarsmateriell må du kunne identifisere deg med våre verdier: integritet, respekt og ansvar. Du må også vise lojalitet til våre etiske retningslinjer.