VI UTRUSTER FORSVARET

Vårt samfunnsoppdrag er å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret. Vi ivaretar industrisamarbeid og internasjonalt materiellsamarbeid. 

Ledige stillinger
Program Mime
Nye kystvaktfartøy
Artillerilokaliseringsradar
Signerte rekordavtale for missiler til f359_1920x1080

Rekordavtale for missiler til F-35

«Dette er en svært viktig avtale både for norsk forsvarsevne og for det norsk-amerikanske samarbeidet,» sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Missilet representerer noe av det fremste av amerikansk forsvarsteknologi, og som tidligere bare er eksportert til nære allierte som Canada, Australia og Storbritannia.

Nye radarer til Forsvaret8_1920x1080

Nye radarer til Forsvaret

Den 17. november 2022 inngikk vi kontrakt med Lockheed Martin om leveranse av åtte radarer for militær luftromsovervåking med opsjon på ytterligere tre radarer.

Industri- og materiellsamarbeid

Ut fra økonomiske, operative og industrielle forhold er det i Norges strategiske interesse å delta i internasjonalt materiellsamarbeid. I tillegg til å være en strategisk rådgiver overfor Forsvarsdepartementet, har vi ansvar for å følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med å gi markedsstøtte til norsk industri. 

Gjennom industrisamarbeidsavtaler bidrar Forsvarsmateriell til å understøtte Forsvarets behov ved blant annet å sikre konkurransedyktig norsk industri adgang til utenlandske markeder. Avtalene fremforhandles på vegne av Forsvarsdepartementet og forplikter internasjonale leverandører til å gjøre industrisamarbeid med norsk forsvarsindustri, forsknings- og utviklingsmiljø eller også med Forsvaret

Aktuelt