2018-04-21-ovelse-bjorgvin-HV-09-Forsvaret2

Nordic Combat Uniform (NCU)

Det nordiske samarbeidsprosjektet NCU skal anskaffe og utruste soldater i de fire deltagerlandene med ny, felles kampuniform.

Obscore-forsvaret
De nye feltuniformene skal brukes av
hele Forsvaret

Nordic Combat Uniform (NCU)

Fakta om prosjektet

Prosjektets navn: Prosjekt 4019 Bekledning og beskyttelse hvor NCU er et delprosjekt.

Omfang: Anskaffe felles nordisk stridsuniform som består av plagg fra innerst til ytterst innenfor rammeavtalens verdi.

Prosjektets verdi: Rammeavtalen har en verdi på 425 MEUR med syv års varighet.

Prosjektets deltakere: Det danske Forsvarsministeriets Materiel- og
Indkøbsstyrelse, det finske Försvarsmaktens logistikverk, det svenske Försvarets materielverk og Forsvarsmateriell.

Oppdrag gitt: 2014. Delprosjekt NCU ble initiert februar 2016.

Ferdigstillelse: Inngått rammeavtale i 2022, leveransene er i gang.

Beskrivelse

I 2014 fikk Forsvarsmateriell gjennomføringsoppdrag fra Forsvarsdepartementet for prosjekt 4019 -Bekledning og beskyttelse, herunder Nordic Combat Uniform systems (NCU). Prosjektet skal erstatte og forsterke eksisterende stridsuniformer for Sverige, Danmark og Finland. NORDEFCO, Nordic Defence Cooperation, er et samarbeid mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Formålet med NORDEFCO er å styrke medlemslandenes nasjonale forsvar, utforske og/eller finne felles synergier og fasiliteter for effektive felles løsninger.

Prosjektet ble initiert i februar 2016 og målet var å anskaffe en felles stridsuniform som består av plagg fra innerst til ytterst. De tekniske kravene for systemet er de samme for alle nasjonene, med unntak av logistiske krav og nasjonale kamuflasjemønstre. Forsvarsmateriell ledet anskaffelsesprosessen på vegne av – og sammen med - de andre innkjøpsorganisasjonene. Den 08.02.22 ble det signert en felles rammeavtale med den norske leverandøren Oskar Pedersen AS. Rammeavtalen har en total verdi på 425 millioner Euro for alle nasjonene, med syv års varighet.

Du kan lese mer på leverandørens nettside: NCU Layering System – Layering System (ncugroup.eu)

Felles rammeavtale for Nordic Combat Uniform undertegnet2_4000x2250tre spldater i

Les om flere av våre prosjekt