Denne uka overtar Norge sitt første P-8A Poseidon2_4000x2250

P-8A Poseidon

P-8A Poseidon er en formidabel plattform for overvåking av våre havområder, og vil gi både norske og allierte sivile og militære myndigheter et godt grunnlag for beslutninger.

p-8-poseidon-forsvaret
P-8A Poseidon skal brukes av
Luftforsvaret

Fakta om P-8A Poseidon

Om flyet

P-8A er bygget med utgangspunkt i Boeing 737-800, som er et av de vanligste passasjerflyene i sivil luftfart.

Besetning: Ni personer (to flygere, sju spesialister)

Lengde: 39,47 meter

Vingespenn: 35,72 meter

Høyde: 12,83 meter

Vekt (tom): 62 730 kg

Makshastighet: 907 km/t

Makshøyde: 12 500 meter (41 000 fot)

Rekkevidde: 2222 km, 1200 nm, med fire timers patruljetid.

P-8A Poseidon

​​​​​​For å videreføre en maritim patruljefly- og ISR-kapasitet som kan møte dagens og fremtidens utfordringer har Forsvarsmateriell fått i oppdrag å anskaffe nye maritime patruljefly.

Poseidon-flyene kan dekke store havområder på kort tid og oppholde seg lenge i et operasjonsområde. Flyene har evne til å detektere, identifisere, følge og om nødvendig ramme mål under vann.

P-8A Poseidon vil også videreføre bidrag til suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse, og er også en kapasitet for søk og redning i havområdene utenfor Norge.

Det er i tillegg et viktig bidrag til samfunnssikkerheten gjennom evnen til å bidra til maritime kontraterroroperasjoner.

Anskaffelsen

Kjøpet gjøres som en ordinær anskaffelse fra amerikanske myndigheter.

Ved siden av selve flyene, vil anskaffelsen også omfatte moderne sensorer, overvåkingssystemer, nye antiubåtvåpen og støttesystemer.

Kostnadsrammen er på om lag 11,2 milliarder kroner (2022-verdi), og i tillegg kommer kjøp av utstyr over etterretningstjenestens budsjetter. Totale kostnader er regnet inn i langtidsplanens kostnadsrammer. ​

Status P-8A Poseidon

Byggingen av de norske flyene startet i februar 2021, og et norsk fly tok av for testflyging for første gang i august 2021. Forsvarsmateriell overtok det første flyet i november 2021, og begynte leveransene til Norge og Evenes flystasjon i februar 2022. 

Fem personer står på rød løper foran P-8 Vingtor omgitt av blomster og flass
Torsdag den 18. november mottok tidligere direktør Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden, de seremonielle nøklene til det nye flyet.

 

Fakta om P-8A Poseidon

Om flyet

P-8A er bygget med utgangspunkt i Boeing 737-800, som er et av de vanligste passasjerflyene i sivil luftfart.

Besetning: Ni personer (to flygere, sju spesialister)

Lengde: 39,47 meter

Vingespenn: 35,72 meter

Høyde: 12,83 meter

Vekt (tom): 62 730 kg

Makshastighet: 907 km/t

Makshøyde: 12 500 meter (41 000 fot)

Rekkevidde: 2222 km, 1200 nm, med fire timers patruljetid.

Erstatter to flytyper

Det maritime patruljeflyet P-8A skal erstatte dagens seks P-3 Orion og tre DA-20 Jet Falcon.

2017

29. mars - Forsvarsmateriell undertegnet kontrakt med amerikanske myndigheter om anskaffelse av fem P-8A Poseidon

2022

Det første flyet lander på norsk jord

2023

Alle flyene vil være på plass