2015-05-19-KNM-utvaer-ula-Forsvaret

Prosjekt nye ubåter

Ula-klassen har sikret norske farvann i snart 30 år, men fra slutten av 2020-tallet skal de erstattes av fire nye ubåter.

212cd-forsvaret
Nye ubåter skal brukes av
Sjøforsvaret

Fakta om ubåtprogrammet

Fakta: nye ubåter

  • Norge skal kjøpe fire nye ubåter som skal erstatte dagens seks ubåter i Ula-klassen.
  • Regjeringen har valgt Tyskland som strategisk partner, og Norge skal sammen med den tyske anskaffelsesorganisasjonen anskaffe seks nye ubåter – to tyske og fire norske.
  • Ubåtene er basert på designet til den tyske 212A-ubåten (og har arbeidsbetegnelsen 212 Common Design).
  • Prosjektet har en kostnadsramme, inkludert usikkerhetsavsetning, på 46 milliarder kroner.

Prosjekt nye ubåter

Dette blir Sjøforsvarets største investering noensinne, og det er Forsvarsmateriell som står for anskaffelsen og majoriteten av prosjektarbeidet.

For sjøfartsnasjonen Norge vil de nye ubåtene sikre fortsatt kampkraft til sjøs.

Ubåtene gir viktig støtte til andre deler av Forsvaret. Blant annet er ubåtene en uvurderlig støtte for spesialstyrkene, som kan dykke ut fra ubåten og ta seg til målet sitt helt ubemerket. 

De nye ubåtene får også økt overvåknings- og etterretningskapasitet:  

HVORFOR ER UBÅTER VIKTIG?

Norske havområder er syv ganger større enn landområdene våre og har stor sikkerhetspolitisk betydning, derfor er de maritime områdene svært viktige for oss.

Ubåter er en strategisk kapasitet med stor betydning for forsvarsevnen og alliert samarbeid. Ubåtenes unike egenskaper er særlig knyttet til evnen til å operere skjult i lang tid, over store områder og med betydelig slagkraft. Dette gir en avskrekkende effekt og binder potensielt opp store styrker hos en motstander.

Ubåter bidrar til å sikre Norges maritime interesser og er avgjørende for å kunne sikre egne grenser samt NATOs maritime flanke i nord. En videreføring av ubåtkapasiteten anses helt sentral for at Forsvaret skal kunne opprettholde en avskrekkende effekt.

KONTINUERLIG UBÅTKAPASITET

Dagens seks ubåter av Ula-klassen ble innfaset i perioden 1989 til 1992. Teknologiutviklingen gjør at Ula-klassens egenskaper, som er basert på et 80-tallsdesign og datidens teknologi, på sikt ikke vil være tilstrekkelig mot moderne, høyteknologiske trusler.

De er opprinnelig bygget for 30 års levetid, men Ula-klassen må holdes i drift i ytterligere år for å kunne opprettholde en kontinuerlig ubåtkapasitet.

Evnen til å operere skjult, som er hovedpilaren for ubåtens relevans, vil være betydelig bedre for en ny ubåt enn det som er oppnåelig med en levetidsforlenget grunnet lavere støysignaturer og bedre hydrodynamisk design.

STATUS

Avtalene om anskaffelse av identiske ubåter for Norge og Tyskland ble signert i juli 2021. Begge land signerte sine egne avtaler med verftet tkMS, men med identiske krav og betingelser. Byggingen av den første båten skal begynne i 2023, med levering i 2029. 

OMFATTENDE SAMARBEID MED TYSKLAND

Norge har valgt Tyskland som strategisk samarbeidspartner for nye ubåter og vil anskaffe identiske ubåter sammen med Tyskland. I tillegg til selve anskaffelsen, vil samarbeidet omfatte utdanning, trening, vedlikehold, levetidsunderstøttelse, reservedeler, oppdateringer og oppgraderinger.

Dette vil gi stordriftsfordeler og besparelser i levetiden til ubåtene. Samarbeidet vil åpne for oppdrag for en rekke små og mellomstore bedrifter i Norge og er positivt for høyteknologisk kompetanseutvikling og for eksportpotensialet til norskutviklede produkter. Nå har også Tyskland bekreftet at de vil anskaffe missiler fra norsk industri. Dette vil være med å sikre norske arbeidsplasser i lang tid fremover.

Tysklands tilbud til industrisamarbeid er i tråd med Stortingets ambisjon og vil gi en rekke gode muligheter for norsk forsvars- og sikkerhetsindustri innenfor de teknologiske kompetanseområdene, i tråd med Meld. St. 17 (2020-2021) Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar.

Bildegalleri

Her er et utvalg bilder av Norges Ula-klasse hentet fra Forsvarets mediearkiv.

Ubåten KNM Utvær seiler i en fjord utenfor Bergen. (Foto: Mats Grimsæth)
Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide seilte med Ula-klasse båt KNM «Utvær» fra 19. til 20. mai 2015. (Foto: Petter Brenni Gulbrandsen)
KNM «Utvær», ubåt i Ula klassen. (Foto: Petter Brenni Gulbrandsen/Forsvaret)