Illustrasjonsbilde

Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Overingeniør - Teknisk saksbehandler elektroniske systemer

Stillingsinformasjon

Sted: Ramsund
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
4 mars 2024

Har du erfaring innen avanserte elektroniske systemer, som for eksempel kommando og kampledelse, eller avanserte radarsystemer? Har du lyst til å jobbe med denne type installasjoner på Sjøforsvarets fartøyer? Vi søker nå etter en ingeniør eller tekniker med erfaring fra fagfeltet til Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter.

Maritime kapasiteter er ansvarlige for fremskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøyer og systemer, og leverer kampklare materiellsystemer som er trygge å bruke.

Arbeidsoppgaver

Teknisk saksbehandling på Sjøforsvarets fartøyer, med fokus på Kystvaktens og Kystjegerkommandoens materiell innen eget fagfelt, herunder:

 • Utredning og saksbehandling i forbindelse med materiellanskaffelser og endringer
 • Etablering- og vedlikehold av masterdata i SAP
 • Kontrollaktivitet på fartøy ved vedlikeholds- og oppdateringsoppdrag, på fartøy til kai og til havs

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Relevant bachelor innen elektronikk eller tilsvarende
 • Annen utdanning og/eller lang relevant erfaring innen nevnte fagfelt kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Det kreves gode norsk- og engelskkunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • God generell IT-kompetanse og god kompetanse innen Microsoft Office administrative dataverktøy
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og NATO Secret

Ønskelig:

 • Erfaring på fagfeltet kommando og kampledelse, radarsystemer, og andre komplekse skipselektroniske systemer
 • Erfaring med bruk av SAP eller andre ERP systemer
 • Erfaring med prosjektarbeid

Personlige egenskaper

 • Høy grad av selvstendighet og faglig integritet, der sikkerhetsfokus er vesentlig
 • Evne til å følge opp leveranser
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide så vel selvstendig som i grupper
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen har arbeidssted ved Ramsund orlogsstasjon. Ramsund orlogsstasjon er sjøforsvarets hovedbase i nord. Basen ligger i Tjeldsund kommune. Basen ligger 25 min fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes, og mellom byene Harstad og Narvik. Ramsund er en moderne militærbase med kvalitative kapasiteter rettet mot Sjøforsvarets avdelinger.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 584 500 til 720 100 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Ved særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Ramsund
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
4 mars 2024
For mer informasjon, kontakt
Kyrre Grotnes
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 76918290
E-post: kgrotnes@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!