Illustrasjonsbilde

Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Risk Manager

Stillingsinformasjon

Sted: KOLSÅS
Enhet: Program Mime og MAST
Søknadsfrist:
3 mars 2024

 

Vi søker etter en Risk Manager som har lyst til å ha et helhetlig ansvar for usikkerhetsoppfølging og risiko i program Mime. Usikkerhet og risiko er til stede i alle prosjekter, også i digitaliseringen av forsvarssektoren, og dette må vi ha kontroll på for å lykkes. Som vår usikkerhetsstyrer får du jobbe i team med dyktige kollegaer, hvor du blir en viktig del av laget som skal bidra til digitaliseringen av forsvarssektoren. 

Arbeidssted vil primært være Kolsås, men med mulighet for å jobbe på Skøyen etter avtale.  

Programorganisasjonen Mime/MAST (PRO) skal gjennomføre investeringsprosjekter for å realisere Forsvarsdepartementets digitaliserings- og IKT-strategi for forsvarssektoren, og samtidig se på hvordan man jobber og søke å forbedre dette i alle ledd. PRO leverer økt operativ effekt gjennom robuste IKT-løsninger tilpasset et høyteknologisk forsvar.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å overvåke og håndtere usikkerhet i programmet
 • Bistå senior risk manager i utarbeidelsen av planer for usikkerhetsstyring
 • Bidra til vedlikehold av metodeverk, prosedyrer og veiledere for håndtering av usikkerhet
 • Delta i gjennomføringen av usikkerhetsanalyser og implementeringen av tiltak for å redusere risiko
 • Rapportering av fremdrift, erfaringsdata og avvik fra planer til relevant ledelse og interessenter
 • Sikre at beslutningsgrunnlag utarbeides.
 • Bidrar til å identifisere muligheter og optimalisering av måloppnåelsen i programmene. Dette kan inkludere kostnadsbesparelser, effektivitetsforbedringer og økt nytteverdi for Forsvaret.

  Endringer kan forekomme da dette er en nyopprettet stilling.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på bachelorgrads nivå. Utdanning på masternivå er ønskelig. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring fra risiko/usikkerhetsledelse i programmer eller prosjekter.
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret.

Personlige egenskaper

 • Du tar initiativ og kan vurdere komplekse situasjoner
 • Du jobber godt i team og samarbeider effektivt med kollegaer
 • Du er åpen for nye tilnærminger og ønsker å utvikle din faglige kompetanse
 • Du har analytiske evner og er metodisk i din tilnærming til usikkerhetsstyring
 • Du kan formidle klart og tydelig, både skriftlig og muntlig

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Arbeidstiden er gjennomsnittlig 37,5 timer i uken inkludert betalt spisepause.
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1434 Rådgiver kr 615 700,- til kr. 720 100,-. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

  I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette.

 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: KOLSÅS
Enhet: Program Mime og MAST
Søknadsfrist:
3 mars 2024
For mer informasjon, kontakt
Bjørg Ytre-Eide
Tittel: Stabssjef
Telefon: 958 08 334
E-post: bytreeide@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!