Illustrasjonsbilde

Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Senior Programarkitekt Mime

Stillingsinformasjon

Sted: KOLSÅS
Enhet: Program Mime og MAST
Søknadsfrist:
3 mars 2024

Vi søker etter en programarkitekt som har lyst til å ha et helhetlig ansvar for arkitektur i program Mime, der du må lede, koordinere og samarbeide med andre arkitekter.  
Som en av våre arkitekter vil du jobbe i team med mange dyktige kollegaer der du blir en viktig del av laget som skal bidra til digitaliseringen av forsvarssektoren. 

Arbeidssted vil primært være Kolsås, men med mulighet for å jobbe på Skøyen etter avtale. 

Programorganisasjonen Mime/MAST (PRO) skal gjennomføre investeringsprosjekter for å realisere Forsvarsdepartementets digitaliserings- og IKT-strategi for forsvarssektoren, og samtidig se på hvordan man jobber og søke å forbedre dette i alle ledd. PRO leverer økt operativ effekt gjennom robuste IKT-løsninger tilpasset et høyteknologisk forsvar.

Arbeidsoppgaver

 • Støtte med råd og beslutningsunderlag innenfor programmets og stillingens ansvarsområde.
 • Bidra i videreutvikling av programmet innenfor arkitekturområdet og bidra aktivt til måloppnåelse både kortsiktig og strategisk.
 • Bidra aktivt til utarbeidelse av målbilder, veikart og løsningskonsepter innenfor programmets ansvarsområde.
 • Bidra inn i arbeidet med modellering av funksjonell og teknisk virksomhetsarkitektur i programmet.
 • Programarkitekten skal sikre at arkitekturproduktene henger sammen med resten av virksomhetsarkitekturen og sikre at modelleringen gjøres iht. til forsvarssektorens til enhver tid gjeldende arkitekturbestemmelser.

Endringer kan forekomme da dette er en nyopprettet stilling.

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk, og alle våre ansatte er en sentral del av dette arbeidet. 

Kvalifikasjoner

 • Du må ha utdanning på masternivå eller tilsvarende innen relevant fagområde. Spesielt lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Du må ha relevant erfaring med arkitekturarbeid innenfor IKT.
 • God kjennskap til arkitekturmetoder, verktøy og prosesser.
 • Du må ha minimum 3 års erfaring som virksomhetsarkitekt eller lignende.
 • Du har svært gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig og NATO secret.

Ønskelig:

 • Erfaring med teknologiske løsninger som for eksempel programvareutvikling, klient/tjener, radiosamband, 5G, krypto og integrasjonsløsninger.

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg. 
 • Strukturert og nøyaktig.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du bidrar positivt til arbeidsmiljøet og tar del i diskusjoner og utviklingsarbeid. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.  

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Arbeidstiden er gjennomsnittlig 37,5 timer i uken inkludert betalt spisepause.
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage.
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon.   

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Senioringeniør kode 1181, lønnsspenn kroner 692 400 til 870 900  brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent  lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Høyere lønn for særlig godt kvalifiserte kandidater kan vurderes.  

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmijø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: KOLSÅS
Enhet: Program Mime og MAST
Søknadsfrist:
3 mars 2024
For mer informasjon, kontakt
Bjørg Ytre-Eide
Tittel: Stabssjef
Telefon: 958 08 334
E-post: bytreeide@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!