Illustrasjonsbilde

Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Sjefsarkitekt

Stillingsinformasjon

Sted: KOLSÅS
Enhet: Program Mime og MAST
Søknadsfrist:
18 august 2024

Vi er på utkikk etter en sjefsarkitekt som ønsker å påta seg et overordnet ansvar for arkitekturen i to av Norges største IKT-programmer. I denne rollen vil du lede arkitekturpraksisen og utviklingen innenfor disse programmene, og du vil også styre et team av dyktige arkitekter. Som sjefsarkitekt blir du en nøkkelspiller i tett samarbeid med operative brukere i Forsvaret, arkitekturmiljøet i sektoren, samt forsknings- og teknologimiljøer. Ditt arbeid vil ikke bare involvere strategiske samarbeidspartnere og industripartnere, men også spille en avgjørende rolle i digitaliseringen av forsvarssektoren.

Programmene Mime og MAST er samlet under Programorganisasjonen Mime/MAST (PRO). Stillingen som Sjefsarkitekt PRO rapporterer til Programdirektør PRO.

PRO leverer økt operativ effekt gjennom robuste IKT-løsninger tilpasset et høyteknologisk forsvar. Programmene Mime og MAST utvikler fremtidens teknologi- og IKT-løsninger for morgendagens forsvar innenfor plattformer, datadrevet virksomhetsstyring og kampnær IKT for militære operasjoner. Programmene er også en pådriver for smidig og samt effekt- og behovsstyrt utvikling av nye teknologiske løsninger. For å sikre innovasjon på både prosess og teknologiske løsninger er programmene tilknyttet FFI som en forsknings- og innovasjonspartner.

Arbeidsoppgaver

 • Som ansvarlig vil du sikre at våre leveranser er helhetlige, fremmer samvirke og interoperabilitet både nasjonalt og med NATO allierte, og bidrar til økt operativ evne
 • Du vil lede arbeidet med å utvikle arkitekturtjenester videre, basert på behovene til våre interessenter og med et spesielt fokus på smidig utvikling
 • Du vil også ha ansvaret for å utarbeide funksjonelle og tekniske målbilder samt veikart, og for å definere arkitekturrammeverket for programmene MAST og Mime
 • Din rolle inkluderer samarbeid og koordinering med arkitekturmiljøer i sektoren, strategiske partnere og leverandører
 • Videre vil du delta i utviklingen av forsvarssektorens arkitekturstyring og praksis

Stillingen er nyopprettet og vil formes og endres med utvikling av programorganisasjon og programmer

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på bachelornivå, relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Over fem års relevant og dokumentert erfaring fra komplekse IKT-prosjekter i store organisasjoner
 • God kjennskap til ulike arkitekturmetoder, verktøy og prosesser, for eksempel NAF, TOGAF eller ArchiMate
 • Ønskelig med dokumentert erfaring med leverandørsamarbeid
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret.  Les mer på:
  https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/

Personlige egenskaper

 • Du er initiativrik, analytisk og kreativ.
 • Strukturert og resultatorientert
 • God formidlings- og formuleringsevne.

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid. Arbeidstiden er gjennomsnittlig 37,5 timer i uken inkludert betalt spisepause
 • Arbeidssted vil primært være Kolsås, men med mulighet for å jobbe på Skøyen etter avtale 
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse. Les mer på https://www.spk.no/
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.
 
Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
 
I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: KOLSÅS
Enhet: Program Mime og MAST
Søknadsfrist:
18 august 2024
For mer informasjon, kontakt
Bjørg Ytre-Eide
Tittel: Stabssjef
Telefon: 958 08 334
E-post: bytreeide@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!