Illustrasjonsbilde

Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Tekniske inspektører - maritim elektro

Stillingsinformasjon

Sted: BERGEN
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
3 mars 2024

Vi søker nå etter en til to personer som har kunnskap om- og interesse for fagfeltet maritim elektro / automasjon med kompetanse innen skipstekniske systemer til Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter som skal bidra til forvaltning av Ula-klasse ubåter.  

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Maritime kapasiteter er ansvarlig for fremskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer kampklare materiellsystemer som er trygge å bruke.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre fagansvar vedrørende drift og vedlikehold av Ula-klassen for fagområdet elektro og automasjon
 • Sørge for at elektromateriell -/systemer som anskaffes/driftes er i henhold til operative krav, sikkert og konformt med regelverk i hele materiellets levetid
 • Etablere og videreutvikle rutinespesifikasjoner innenfor eget ansvarsområde/fagområde
 • Sikre god materielldatakvalitet i Forsvarets Integrerte Forvaltningssystem
 • Ivareta rollen som kvalitetssikringsrepresentant ved materiell anskaffelse FAT (Factory Acceptance Test)

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen elektro eller automasjon
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra saksbehandling/inspektørvirksomhet innenfor maritim sektor, primært Sjøforsvaret
 • Erfaring fra tjeneste på undervannsbåt fortrinnsvis som 1. Elektro offiser
 • Erfaring med bruk av ERP-systemet SAP

Personlige egenskaper

 • Høy ansvarsfølelse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God helhetsoversikt
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Arbeidstiden er gjennomsnittlig 37,5 timer i uken inkludert betalt spisepause pr dag 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for å søke plass i Sjøforsvarets barnehage, lokalisert inne på Haakonsvern orlogsstasjon
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Parkeringsmuligheter 

Stillingene som vedlikeholdskoordinator lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør stillingskode 1087, lønnsspenn kroner 584 500 til 720 100 brutto pr. år. Ved særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner.

Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: BERGEN
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
3 mars 2024
For mer informasjon, kontakt
Per Magne Handegård
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 99094318
E-post: phandegard@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!