Offentlighet og innsyn

Forsvarsmateriell legger ut sin offentlige postjournal en gang i uken. Journalen kan lastes ned fra denne siden i pdf-format.

2018-09-06-omradesoldater-ovelse-njard-Forsvaret

Interessenter kan fremme sitt innsynskrav ved å kontakte fma.innsyn@fma.no.

Forsvarsmateriell er etter arkivloven forpliktet til å føre offentlig postjournal. Offentlig postjournal gir en oversikt over korrespondanse til og fra Forsvarsmateriell samt gir oversikt over intern korrespondanse mellom Forsvarsmateriells enheter.

Offentlig postjournal genereres fra vårt sentrale saks- og arkivsystem, DocuLive. Tilgang på informasjon avhenger av hvilket vern eller graderingsnivå i offentlighetsloven og sikkerhetsloven som gjelder for dokumentet.

Kontaktinformasjon

Send e-post til fma.innsyn@fma.no

Postadresse:
Forsvarets arkivtjeneste
Postboks 800, Postmottak, 2617 Lillehammer.

Postjournaler 2022

Postjournaler 2021

Postjournal 2020

Postjournal 2019

Postjournaler 2018

Postjournaler 2017

Postjournaler 2016

P-8-prosjektet i rute etter femte flyleveranse2_1920x1080
Klare regler for bruk av tidligere norske F16fly_4000x2250
Gro Jære og Øyvind Kvalvik gir hverandre et håndtrykk på Akershus Festning  i forbindelse med 8. mai-markeringen.
Markerer CV90s fortid og fremtid7_1920x1080
Markerer CV90s fortid og fremtid4_1920x1080
Kongsberg valgt som strategisk partner4_1920x1080
Neste P-8 Poseidon er landet på Evenes_4000x2250
KV Bjørnøya har ankommet4_4000x2250
Gro Jære direktør FMA_4000x2250
Snart lander et norsk P-8 for første gang i Norge1_4000x2250
Forsvarets nyeste kystvaktfartøy er under slep til Norge4_4000x2250
Fregatten Helge Ingstad er nå historie1_4000x2250