Historien vår

«Forsvarsmateriell ble opprettet 1. januar 2016 med ansvar for materiellinvestering og materiellforvaltning i forsvarssektoren. Forsvarsmateriell skal sikre at Forsvaret og øvrige virksomheter i forsvarssektoren får tilgang på kostnadseffektivt og sikkert materiell i tråd med vedtatte langsiktige planer. Etableringen skal medvirke til en kvalitetsforbedring av materiellinvestering og materiellforvaltning med en sterkere strategisk styring. ​​​​»

​​​​​Forsvarsmateriells oppdrag fra ​Forsvarsdepartementet

Bilder fra åpningen

Under den offisielle åpningen av Forsvarsmateriell 6. januar 2016.

Daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide under åpningen av den nye etaten Forsvarsmateriell. (Foto: Forsvaret)
Generalløytnant Erik Gustavson representerer forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen under åpningen av den nye etaten Forsvarsmateriell. (Foto: Forsvaret)
Direktør Mette Sørfonden under åpningen av den nye etaten Forsvarsmateriell (Foto: Forsvaret)

Etableringen

Regjeringen besluttet våren 2015 å opprette en egen etat som skal spesialiseres på anskaffelser av militært materiell. Nye trusler og en sikkerhetssituasjon i stadig endring gjør at forsvarssektoren kontinuerlig må tilpasses og videreutvikles.

Etaten Forsvarsmateriell ble direkte underlagt Forsvarsdepartementet og fikk ansvaret for materiellinvestering og materiellforvaltning i forsvarssektoren. Forsvarsmateriell ble formelt etablert 1. januar 2016.

– Forsvarsmateriells oppdrag og eksistensberettigelse ligger i å utføre oppgavene til understøttelse for Forsvaret og landets forsvarsevne. Til syvende og sist handler alt om å bidra til å levere operativ evne – slik det er i hele sektoren, sa daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide under åpningen 6. januar 2016.

Etableringen av Forsvarsmateriell ble gjort ved en overflytting av kapasitetsdivisjonene, investeringsstaben og deler av staben i Forsvarets logistikkorganisasjon.

Ved opprettelsen ble oppgaven å planlegge investeringsprosjekter flyttet fra Forsvaret til Forsvarsmateriell. Forsvarsmateriell har også overtatt flere av Forsvarsdepartementets oppgaver knyttet til internasjonalt materiellsamarbeid.

heraldikk-forsvarsmateriell-01

Vårt heraldiske merke

«Den norske løve» er et begrep med sterke tradisjoner. Helt fra 1600-tallet har løven vært en metafor på det norske folks vilje til å forsvare seg og kjempe for sitt land. En rekke krigsfartøyer og festningsverk har båret dette navnet. Allerede fra 1691 leverte Fossum verk kanoner med den norske løve som støperimerke. Begrepet hadde en særlig betydning i 1905.

I Forsvarsmateriells heraldiske merke bærer løven en merkurstav i den ene labben, og piler og kornaks i den andre. Merkurstaven et kjent symbol på handel, mens pilene og kornaksene symboliserer leveranser til Forsvaret. Blåfargen i skjoldet viser til stat, kongemakt, handel og seriøsitet.