Illustrasjonsbilde

Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Senior Risk Manager

Stillingsinformasjon

Sted: KOLSÅS
Enhet: Program Mime og MAST
Søknadsfrist:
3 mars 2024

Vi søker nå en Senior Risk Manager som har lyst til å ha et helhetlig ansvar for usikkerhetsoppfølging og risiko på tvers av de to programmene; Program MAST og Program Mime. Usikkerhet og risiko er til stede i alle prosjekter, også i digitaliseringen av forsvarssektoren, og dette må vi ha kontroll på for å lykkes. Som vår usikkerhetsstyrer får du jobbe i team med dyktige kollegaer, hvor du blir en viktig del av laget som skal bidra til digitaliseringen av forsvarssektoren. 

Arbeidssted vil primært være Kolsås, men med mulighet for å jobbe på Skøyen etter avtale. 

Programorganisasjonen Mime/MAST (PRO) skal gjennomføre investeringsprosjekter for å realisere Forsvarsdepartementets digitaliserings- og IKT-strategi for forsvarssektoren, og samtidig se på hvordan man jobber og søke å forbedre dette i alle ledd. PRO leverer økt operativ effekt gjennom robuste IKT-løsninger tilpasset et høyteknologisk forsvar.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å overvåke og håndtere risiko og usikkerhet i programmene MAST og Mime.
 • Bistå programledelsen i utarbeidelsen av planer for usikkerhetsstyring.
 • Bidra til vedlikeholdet av metodeverk, prosedyrer og veiledere for håndtering av usikkerhet.
 • Delta i gjennomføringen av usikkerhetsanalyser og implementeringen av tiltak for å redusere risiko.
 • Rapportering av fremdrift, erfaringsdata og avvik fra planer til relevant ledelse og interessenter.
 • Sikre at realistiske beslutningsgrunnlag utarbeides, og beskrive utfordringene.
 • Bidra til å identifisere muligheter og optimalisere måloppnåelsen i programmene. Dette kan inkludere kostnadsbesparelser, effektivitetsforbedringer og økt nytteverdi for Forsvaret.

  Endringer kan forekomme da dette er en nyopprettet stilling.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på bachelorgrads nivå, men det er ønskelig med relevant utdanning på mastergrads nivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Inngående kunnskap om usikkerhets-/risikostyring.
 • Erfaring fra større IKT-prosjekter eller andre komplekse anskaffelsesprosjekter.
 • Erfaring med gjennomføring av både kvalitative og kvantitative usikkerhetsanalyser.
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter både på norsk og engelsk.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/NATO Secret.


Ønskelig:

 • Fordel med erfaring fra smidige prosesser, organisasjonsutvikling og endringsprosesser.
 • Erfaring fra forsvarssektoren er også en fordel.

Personlige egenskaper

 • Du tar initiativ og kan vurdere komplekse situasjoner.
 • Du jobber godt i team og samarbeider effektivt med kollegaer.
 • Du er åpen for nye tilnærminger og ønsker å utvikle din faglige kompetanse. 
 • Du har analytiske evner og er metodisk i din tilnærming til usikkerhetsstyring.
 • Du kan formidle klart og tydelig, både skriftlig og muntlig.

  Vi legger vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Arbeidstiden er gjennomsnittlig 37,5 timer i uken inkludert betalt spisepause.
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage.
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Seniorrådgiver 1364 fra kr 692 400,- til kr. 870 900,-. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: KOLSÅS
Enhet: Program Mime og MAST
Søknadsfrist:
3 mars 2024
For mer informasjon, kontakt
Bjørg Ytre-Eide
Tittel: Stabssjef
Telefon: 958 08 334
E-post: bytreeide@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!